ດຽວກັນດີທຸກຄົນ,ໃນມື້ນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າພົບເຫັນຄັ້ງທໍາອິດວິດີໂອຂອງ,ເປັນພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເຂົາເຈົ້າຂະຫຍາຍຕໃນຢູ່ທູບ,ວິດີໂອນີ້ວັນທີ

About