submit


ສິ່ງທີ່ເຮັດທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບວັນທີສະຖານທີ່? ແລະກ່ຽວກັບການວັນທີໃນທົ່ວໄປ? ພຽງພໍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈແລະບໍ່ຫາກເລືອກຕັ້ງ? ຖ້າສົງໃສໃນ,ພວກເຮົາວານແມ່ນສໍາລັບທ່ານ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເບິ່ງຢູ່ໃນຜູ້ທີ່ແລ້ວຊື່ນຊົມຍໍາ—ຄວາມສຸກຂອງທ່ານມີການເກັບກໍາໄດ້. ແຕ່ລະຮູບພາບແມ່ນເປັນແທ້ຈິງເປັນເອກະລັກ. ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີທ່ານໄປ.

About