submit


ບາງຄັ້ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການພົວພັນແມ່ນເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບວ່າພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຮັກໃນປັດຈຸບັນຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ເລືອກຕັ້ງຜູ້ຕາງຫນ້າ. ບາງຄັ້ງຝັງດ້ວຍຕົນເອງ,ໃນເວລາທີ່ສູນກາງຂອງວິທະຍາໄລໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນບຸກຄົນ. ຮັກບໍ່ວ່າດ້ວຍຕົນເອງຫຼືແມ່ນດັ່ງນັ້ນງໍາດ້ວຍການຕິດແສດທີ່ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວແຍກຕ່າງຫາກ,ໂລກເປັນເອກະລັກ,ແລະງ່າຍດາຍເປົ້າຫມາຍ. ເປົ້າຫມາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບາງສິ່ງບາງຢ່າງພວກເຮົາຕ້ອງການ.ຮັກການໂທສໍາລັບການເປີດເຜີຍຂອງພາສາ,ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ແລະການໃຫ້,ໃນເວລານັ້ນ,ເປັນເສບຕິດໄດ້ໃຊ້ເວລາສຸດທ້າຍຂອງລາວເຂັ້ມແຂງເຈັບປວດແລະຮຽກຮ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນໃນຂອບເຂດທີ່ກ່ວາແມ່ນທົ່ວໄປ. ຄູ່ຮ່ວມງານແມ່ນບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຕອບສະຫນອງການຄາດຫວັງຂອງອື່ນໆທີ່ແຕ່ລະ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີເຫດຜົນຂອງເຂົາເຈົ້າການປະຕິບັດວິທີການຫນຶ່ງຫຼືຄົນອື່ນ,ເຊັ່ນດຽວກັນເປັນຂອງຕົນເປັນເອກະລັວິທີການ,ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຫນຶ່ງໃນວິທີການສໍາລັບທັງສອງ,ຊົ່ວຄາວຫຼືຖາວອນ,ແລະສາມາດຢ່າງແທ້ຈິງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຜ່ານ.ເປັນລະບຽບ,ຂຶ້ນຍພົວພັນ»ຫລາຍ»ແລະການທໍາລາຍ,ເພາະວ່າການຕາຍ,ຖະຫນາທີ່ຈະຮັບບາດເຈັບະທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫມັ້ນຢູ່ໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຮັກແພງ. ໃນສວພັນຄູ່ຮ່ວມຍັງຄົງຮ່ວມກັນກັບທົ່ວໄປເປົ້າຫມາຍກັບຊີວິດ,ແຕ່ວ່າແຕ່ລະຄົນແມ່ນແຍກຕ່າງຫາການເຊື່ອມໂຍງບຸກຄົນ. ບໍ່ມີສົງຄາມ. ມີສອງຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ສ້າງເປັນສະຫະພາບອີງໃສ່ນັບຖື,ຍອມຮັບຂອງແຕ່ລະຄົນແລະອື່ນໆເຊິ່ງຜິດຊອບ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນດີຮ່ວມກັນ,ແຕ່ແຍກຈາກການປາຖະຫນບໍ່ແມ່ນດັ່ງນັ້ນເສຍຫາຍ,ແຕ່ແທນທີ່ອົບອຸ່ນອົບອຸ່ນແລະພຽງພໍຂອງຄວາມຄິດໄປສູ່ການເປັນຫນຶ່ງຮັກ.ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຜະສານກັບຄູ່ຮ່ວມງາຫຍັງແຕ່ຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມຜິດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດ. ພະລັງງານຂອງຄວາມຮູ້ສຶຂຶ້ນໃນການພົວພັນເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງບໍ່ສະບາຍ,ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າຂອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຊອກຫາວິທີການອື່ນໆໃນແຕ່ລະທີ່ຈະຮຽນຮູ້.

About