submit


ຫຼາຍມທາງເລືອກ ແມ່ນພວກເຮົາສຸດທີ່ພາກສ່ວນສໍາລັບການສຸ່ມສົນທະນາກັບປະຊາຊົນທົ່ວໂລກ. ຫ້າສົນທະນາລະຫັດກ່ຽວກັບຫນຶ່ງໃນຫນ້າຈໍທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະຕອບສະຫນອງການໃຫມ່ປະຊາຊົນ,ຫຼືຄົ້ນຫາສໍາລັບການຫຼາຍຄົນແປກ’ເວລາທີ່ຄວາມໄວ. ກ້ເຫຟຣີ,ແຕ່ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ນັບສະຫນູນພວກເຮົາ. ບໍ່ມີຊີ້ອະນຸຍາດໃນຄົນພວກນີ້

About