ຝຣັ່ງສົນທະນາແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ແລະບໍ່,ແລະທີ່ເຫຼືອສຸດທ້າຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຂອງພາສາຝຣັ່ງ

ປະເພດຂອງຊື່ຂ້າງເທິງ,ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລະຫັດຜ່ານຂອງຖ້າຊື່ຂອງທ່ານແມ່ນແລ້ວການລົງທະບຽນ

ຫນຶ່ງໃນກົດກ່ຽວກັບການສົນທະນາແລະທ່ານມີບໍ່ມີ.

ເຊີນມາແລະຂໍໃຫ້ທ່ານຄໍາຖາມກ່ຽວກັບພາສາຝຣັ່ງ,ຕອບສະຫນອງການອື່ນໆນອກຈາກ,ປຶກສາຫາລືສິ່ງຫນຶ່ງຫຼືຄົນອື່ນໃນຝຣັ່ງໄດ້ສົນທະນາຊຸມ

About