ຝຣັ່ງສົນທະນາແມ່ນເຢັນສະຖານທີ່ທີ່ຈະຕອບສະຫນອງປະຊາຊົນຢູ່ແລະປິດໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນ,ການສົນທະນາເປັນບຸດມີຫນຶ່ງຄລິກ. ຝຣັ່ງສົນທະນາທີ່ມີຈໍານວນຂອງ ເພື່ອຕອບສະຫນອງເຢັນໃຫມ່ປະຊາຊົນຈາກທົ່ວໂລກ. ເອກະຊົນສົນທະນາແມ່ນບັນດານະພື້ນຖານຂອງຝຣັ່ງສົນທະນາ.

ບໍ່ມີຄ່າບໍລິການໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການສົນທະນາ. ສົນທະນາກັບຄົນແປກ,ສົນທະນາໃນພາກເອກະຊົນ,ສົ່ງວິດີໂອ,ຮູບພາບສໍາລັບຟຣີ. ເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະຊາຊົນຈາກທົ່ວໂລກແລະທຸກຂອງການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີສໍາລັບການຟຣີ.

ບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ

ກວດເບິ່ງອອກການຊ່ວຫນ້າສໍາລັບພື້ນຖານຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສົນທະນາ,ຕິດຕໍ່ຫາເຢນກາສໍາລັບການຊ່ວຍສະມາຊິກສາມາດໄດ້ຮັບການໄດ້ປຽບພິເສດໂດຍການຕັດໄມ້ຢູ່ໃນ.

ຖ້າຫາກທ່ານມີບັນຊີ,ໃສ່ຂໍ້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບປຸ່ມ

About