submit


ມີສອງວິທີການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ:ການຟຣີແລະຈ່າຍເງິນ. ຄັ້ງທີສອງອະນຸຍາດໃຫ້ການສຶກສາພຽງແຕ່ສອງພາສາແລະບໍ່ມີຫຼາຍກ່ວາ ໕໐໐ ຄວາມໃນ. ໃນເນື້ອຈ່າຍຈໍາກັດຈໍານວນຂອງຕໍາແຫນ່ງແລະພາສາ,ແລະໃນເວລາດຽວກັນທີ່ທ່ານສາມາດອັບຮູບພາບ,ນີຄວາມຄິດເຫັນໃນຮູບແບບຂອງຮູບ.

About