ຮ້ອຍຄົນຂອງເດັກຍິງງາມທົ່ວໂລກເພື່ອເງົາແລະອອກອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ເປ

ໄດ້ຮັບ-ທ່ານ-ຂ້າພະເຈົ້າຫຼືຄົນໃດຄົນຫນຶ່ງອື່ນໆ,ມັນເປັນເຖິງໃຫ້ທ່ານ

ເອັຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດການເດີນທາງໃນສ້ວນັ່ງຢູ່ທາງຫນ້າຂອງນາງທີ່ແຄມທາງປະກາດຈະຍິນດີທີ່ຈະສົນທະນາກັບທ່ານ

About