submit


ມີ ວັນທີ,ທ່ານຢູ່ໃນການສໍາພັດກັບໂສນເປັນສິດທິພິເສດແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ທ່ານ. ການປະສົບການອອນໄລນ໌,ບາງຄັ້ງຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ,ແມ່ນສະໂດຍການບຸກຄົນທົດສ,ວິທະຍາສາດແລະລາຍລະອຽດ,ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປອດໄພໄດ້ນໍາເອົາໂດຍພວກເຮົາທີມງານທີ່ກວດສຄູ່ມືໃນທຸກໆໃຫມ່. ສອບການອອກບົດຄວາມຈາກຫົວຂໍ້»ຄະນະກອງປະຊຸມ»ເພື່ອຮຽນຮູ້ເລັກນ້ອຍຫຼາຍກ່ຽວກັບວິທີການປະສິດທິນາງໂອກາດຂອງການມີປະສົບການກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຸມ

About